Rok 2023 v Cirkulárním centru

02.01.2024

Rok 2023 byl pro Cirkulární centrum rokem plným inspirativních akcí, inovativních workshopů a významných kulturních událostí. Od účasti na konferenci o kreativním učení až po upcyklační festival nebo výtvarné symposium jsme společně prozkoumali a rozvíjeli nové přístupy v oblasti cirkulární ekonomiky a vzdělávání.

V lednu se naše Cirkulární centrum zúčastnilo konference o kreativním učení, kde jsme prezentovali využití odpadových materiálů v kreativním vzdělávání. Naše prezentace zdůrazňovala význam recyklace a upcyklace ve vzdělávacích projektech.

Od ledna do června proběhly v našem Cirkulárním centru rozmanité vzdělávací programy a projektové dny pro regionální školy. Organizovali jsme například workshop na výrobu loutek pro masopustní divadlo, Ekologický den pro základní školu Boženy Němcové v Jaroměři a nebo tematický den v rámci festivalu umění a kreativity pro žáky základní školy Broumov. Tyto a další aktivity posílily naši vazbu s místními školami a podpořily zájem studentů o cirkulární ekonomiku a kreativní přístupy k vzdělávání.

Během března jsme ve spolupráci s lektorem streetartu Petrem Landfeldem a Základní uměleckou školou Jaroměř uspořádali sérii workshopů zaměřených na street art. Výsledkem bylo nové využití nepotřebných plechových kontejnerů na odpad, které nyní slouží našemu centru pro sběr využitelných materiálů od veřejnosti. Tyto kontejnery jsou nyní krásně zdobené a přispívají k estetice okolních sběrných dvorů a našeho centra.

V dubnu jsme úspěšně otevřeli Hudební dílnu, kde proběhl první workshop pro pedagogy zaměřený na využití odpadových materiálů pro výrobu alternativních hudebních nástrojů. Tato dílna představuje nový kreativní prostor pro učení a experimentování s hudbou a recyklací. Plánujeme rozšířit aktivity Hudební dílny i v roce 2024, abychom poskytli ještě více příležitostí pro pedagogy, studenty a komunitu.

V červnu se naše Cirkulární centrum vydalo na turné po řadě měst, včetně Rychnova nad Kněžnou, Vrchlabí, Hradce Králové, Broumova a Martínkovic. Během těchto návštěv jsme organizovali veřejné akce, které představily koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti širšímu publiku. Tyto akce byly zaměřeny na osvětu a zapojení komunity do našich aktivit a projektů. 

V červenci proběhlo první cirkulární sympozium svého druhu. Hlavním cílem tohoto sympozia bylo otevřít myšlenku využívání odpadových materiálů v různých tvůrčích činnostech. Pomohlo nám rozšířit naše obzory ohledně udržitelnosti v kulturní sféře a podpořit osvětu o důležitosti přechodu na cirkulární ekonomiku.

V říjnu jsme úspěšně zorganizovali druhý ročník upcyklačního festivalu RECY-UPCY. Tento festival propojil studenty středních škol vizuální tvorby z Hradce Králové, studenty průmyslové školy z Velkého Poříčí a studenty řemeslné školy z Turnova, kteří se zapojili do stáží a vytvářeli výtvarná díla a divokola ze zbytkových materiálů.
Festival nabídl rozmanité aktivity jako workshopy, prodejní výstavy, přednášky, divadlo, hudbu a film, přilákal přibližně 400 návštěvníků a poskytl den plný kreativity, inspirace a inovací.

V roce 2023 jsme se zúčastnili první Burzy Filantropie pro Královéhradecký kraj, kde jsme prezentovali náš projekt na rozvoj hudební dílny. Tento projekt jsme úspěšně představili zástupcům firem z regionu a na finálovém dni Burzy Filantropie jsme získali částku přesahující 50 000 Kč. Tento úspěch představuje významný krok v rozvoji naší hudební dílny a ukazuje podporu naší práce ze strany místních firem a institucí. 

Listopad a prosinec byly věnovány přípravě na rok 2024. Ve středu naší pozornosti bylo plánování nových projektů. Také jsme využili tento čas pro další vzdělávání našeho týmu, účastnili jsme se akademie IDU v Opočně a fundraisingového semináře v Olomouci, což nám poskytlo cenné znalosti a nápady pro další rozvoj našeho centra.