Cirkulární centrum

V cirkulárním centru se soustředíme na širokou podporu vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství. Cirkulární ekonomika postupně nastupuje místo současné lineární, kde je zvykem vyhazovat věci, které již doslouží svému účelu. Našim cílem je připravit děti i dospělé na tento přechod. Předávat dovednosti jak kreativně znovu využívat materiály a věci. Předávat aktuální informace o novinkách a příležitostech, které tato historicky asi největší transformace bude přinášet.

Našim hlavním posláním je učit děti a pedagogy pracovat s dostupnými materiály.
Práce s odpadovými materiály přináší dvě hlavní výhody: 
1. Rozvíjí kreativitu a manuální dovednosti
2. Prodlužuje život materiálům, před tím, než se odvezou na skládku, šetříme planetu a její zdroje.

Mimo workshopů připravujeme i přednášky s designéry a odbornými pracovníky, tvůrčí festivaly, odborné stáže pro studenty a sympozia pro začínající umělce. Od září se budete moci do udržitelných aktivit zapojit i v rámci zájmových kroužků.

Soustředíme se na sběr materiálů nejen pro vlastní spotřebu, připravujeme materiálovou banku, ze které budete moci čerpat materiály i vy pro vlastní tvorbu s dětmi.