Programy pro školy

Kreativita je ještě stále v současné společnosti nerovnoměrně upozaďována na úkor logického myšlení.
Praktická práce s rozličnými materiály také zvyšuje žákovu zručnost, kterou může následně uplatňovat v praktickém životě. Rozmanité materiály vyžadují různé způsoby přístupu nejen od žáka, ale od každého kdo s nimi pracuje, včetně samotného pedagoga.

Seznamování s novými materiály rozšiřuje pole znalostí žáka a také podporuje a rozšiřuje jeho kreativitu

Výukové programy 

Naše výukové programy jsou zaměřené na seznámení žáků s aktuálními tématy jako je udržitelnost, cirkulární ekonomika, re-use nebo upcyklace. 

Každý výukový program je rozdělen na 2 části, v první části si vždy povíme proč je důležité zabývat se znovu využíváním věcí a v druhé části si z konkrétních věcí něco vyrobíme.

Cena se odvíjí od místa, velikosti skupiny a náročnosti programu. 

1. Programy, které probíhají v našich prostorách jsou finančně podporované ministerstvem kultury, cena se v průměru pohybuje okolo 100 Kč za osobu.
2. S vybraným programem můžeme přijet i do vaší školy/instituce, zde vám cenu spočítáme na vyžádání. Financovat jej můžete například dotačním programem pro školy "Šablony"


1. Textilní recyklárt

 5. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

Co se děje s oblečením po vhození do kontejneru na textil? Co znamená pojem fast fashion? V praktické části si děti pomocí nůžek, jehly, nitě a tavného lepidla vyrobí textilní dekorace.

Délka: 120 minut
Kapacita: 20 osob

2. Kam s duší

 3. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

Co to je cirkulární ekonomika? V druhé části si ukážeme, jak lze s dušemi dále pracovat a tento velmi zajímavý materiál využít na maximum. Z duší kol si snadno vyrobíme praktické klíčenky nebo peněženky.

Délka: 120 minut
Kapacita: 20 osob

3. Šlápni do pedálu

8. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

Kam s jízdním kolem když už pro něj nemáme využití? Jdou kola recyklovat? V druhé časti si ukážeme jak jdou různé komponenty dále využít. Naučíme se rozpojovat cyklořetězy a vyrobíme si s z nich jednoduché módní doplňky.

Délka: 120 minut
Kapacita: 20 osob

4. Střípky fantazie

 1. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

V tomto výukovém programu děti seznámíme s materiály jako je keramika, porcelán a sklo se kterými v praktické části pracujeme. Řekneme si něco nejen o historii a využití ale i o současném plýtvání materiály a dalším zpracování. V druhé části si ze střepů složíme menší mozaiky.

Délka: 120 minut
Kapacita: 20 osob

7. Milý deníčku

 6. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

Ve výukovém programu si povíme o zaznamenávání důležitých informací o historii lidstva, co světu přinesl knihtisk a v druhé části si ukážeme různé techniky sešitových vazeb a vyrobíme si deníky a zápisníky.

Délka: 120 minut
Kapacita: 15 osob

5. Cesta papíru

1. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

V programu se zaměříme na vývoj historie výroby papíru, ekologické zátěži současné průmyslové výroby a recyklaci papíru. V druhé části si zkusíme papír vyrobit.

Délka: 90 minut
Kapacita: 20 osob8. Bubínky z dutinky

8 - 9.tř ZŠ, Pedagogové, SŠ

Workshop zahájíme představením konceptu upcyklace a jeho významu pro životní prostředí. V druhé části si vyrobíme jednoduchý perkusní nástroj bubínek a ukážeme si základy hry.

Délka: 120 minut
Kapacita: 10-15 osob

6. Tisknu, tiskneš, tiskneme

 3. - 9. tř. ZŠ, Pedagogové, SŠ

V tomto výukovém programu se zaměříme na tisk, povíme si o různých tiskových technikách a jejich historii. V ramci recyklace je potisk skvělým nástrojem na redisegn různých výrobků. V druhé části si vyrobíme tiskový štoček, pomocí kterého si vyrobíme narozeninové přání nebo nášivku na textil.

Délka: 120 minut
Kapacita: 20 osob

9. Druhý život skla

5 - 9.tř ZŠ, Pedagogové, SŠ

Víte jak dlouho trvá než se v přírodě rozloží skleněná láhev a kolikrát se může naplnit zálohovaná pivní láhev pivem?
V druhé části si zkusíme ze starých lahví vyrobit vlastní sklenice.

Délka: 90 minut
Kapacita: 15 osob


INFORMACE

Pro informace o náplni workshopů 1. - 7., volejte na číslo 774 998 333, vedoucí lektorka Jana Zemanová. 
Pro informace o programu 8. volejte na číslo 775 334 517, vedoucí lektor hudební dílny Tomáš Kahl.
Informace k organizačním záležitostem volejte na číslo 725 815 150, Tomáš Mrkvica.
Adresa, kde workshopy probíhají: Umělecká kolonie Bastion IV, Okružní 242, Pevnost Josefov u Jaroměře.

V rámci návštěvy umělecké kolonie vás můžeme provést čtyřmi pevnostními galeriemi, nebo do programu můžete zahrnout návštěvu bastionu I. a podzemí. 

Platit můžete hotově, nebo vám na požádání vystavíme fakturu. Programy realizujeme pro min. 15 žáků. Je-li žáků méně, je třeba chybějící částku doplatit.

Výše uvedené ceny výukových programů jsou dotovány z vlastních zdrojů a pokrývají jen část nákladů (cca 1/3). Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti – námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. 

INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH REALIZACE PROGRAMŮ

Programy jsou určeny pro výuku zejména v našich prostorách. 
Pokud si budete přát realizaci programu ve vaší škole, bude nutné uhradit náklady na workshop v plné výši. Momentálně nám dotační programy neumožňují realizovat workshop mimo naší instituci.

Optimální počet je 15–25 žáků. Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

V jeden den lze realizovat 1 - 2 výukové programy za sebou.

Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři centra!

Budeme se těšit na tvoření!