Grafická dílna

Řemeslná grafická dílna zaměřená na zpracování odpadových materiálů a tiskové techniky je místo, kde se kombinuje tvorba grafických děl s udržitelným přístupem k životnímu prostředí. Tato dílna se specializuje na využívání recyklovaných nebo odpadových materiálů jako základu pro tvorbu grafických děl.

V této dílně mohou být využívány různé druhy odpadových materiálů, například staré noviny, použité kartony, obaly, odpadní papír, plasty nebo textilie. Tyto materiály se dále zpracovávají a využívají jako médium pro tiskové techniky, jako je například linoryt, lept, šablony, suchý tisk nebo serigrafie.

Žáci si v této dílně mohou vytvořit originální grafická díla, plakáty, tištěné materiály, obaly, textilní potisky a další. Při tvorbě využívají kreativního přístupu k recyklaci a udržitelnosti a přispívají tak k omezení odpadu a ochraně životního prostředí.

6. Linoryt a tisk

5. - 9. tř., SŠ, Pedagogové

V úvodu si povíme o možnostech využití linorytu. Na workshopu si děti vytvoří tiskový štoček, kterým si budou moci potisknout vlastní textil nebo papír.

Délka: 180 minut
Kapacita: 20 osob
Cena: dle individuální domluvy