Hudební dílna a zvuková laboratoř

Úvod:  Výroba hudebních nástrojů z odpadových materiálů" je zaměřen na tvorbu hudebních nástrojů z recyklovaných a odpadových materiálů. Tento workshop nabízí účastníkům možnost naučit se, jak vytvořit originální hudební nástroje pomocí dostupných materiálů a snížit tak negativní dopad na životní prostředí. Workshop zahrnuje praktickou část, kde účastníci sami vytvářejí hudební nástroje, a teoretickou část, kde se dozvídají o vztahu mezi recyklací a hudbou.

Obsah workshopu:

  1. Představení konceptu výroby hudebních nástrojů z odpadových materiálů.
  2. Diskuse o důležitosti recyklace a snižování odpadu v hudebním průmyslu.
  3. Ukázky hudebních nástrojů, které se již vyrábějí z odpadních materiálů.
  4. Diskuse o různých typech materiálů, které lze využít při výrobě hudebních nástrojů.
  5. Tipy a rady, jak identifikovat vhodné materiály pro konkrétní hudební nástroje
  6. Praktická ukázka a návod na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů, např. rumba, flétny, tamburíny, kastanětů atd.
  7. Individuální práce účastníků na vlastních hudebních nástrojích za pomoci lektorů.
  8. Výměna nápadů a spolupráce mezi účastníky.
  9. Diskuse o vztahu hudby a recyklace, a jak lze pomocí hudby předávat environmentální myšlenky.
  10. Představení příkladů hudebních projektů, které se zabývají ekologickými tématy.
  11. Prezentace a představení hudebních nástrojů vyrobených účastníky workshopu.
  12. Společný jam  na vytvořené nástroje a sdílení hudebního zážitku.

Workshop Výroby hudebních nástrojů z odpadových materiálů je interaktivní a nabízí účastníkům nejen možnost vytvořit si vlastní hudební nástroj, ale také diskutovat o důležitosti recyklace a životního prostředí v hudebním kontextu. Cílem je podnítit kreativitu účastníků a ukázat jim, že i z odpadu lze vytvořit něco krásného a užitečného.

Pro potřeby výroby a zkoušek elektrických nástrojů je k dispozici zkušební koutek. Kde je možné s nástroji experimentovat.

Hudební dílnu vedou kluci z kapel RecyKmen a Noon Moon, kteří mají v oblibě práci se zvukem a nástroji.

 • Mgr. Tomáš Kahl – vystudoval pedagogickou fakultu se zaměřením na hudební výchovu a dílny
 • Ing. Jan Kašpárek – vystudoval brněnské VUT architektura a stavitelství, učí na stavební SŠ v Hradci Králové
 • Pavel Kahl - Metropolitní univerzita Praha, obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia

Hudební dílna

pro: II. stupeň ZŠ, Pedagogové, SŠ

Zaměříme se jak na jednoduché perkusní nástroje, chrastítka, tamburínky, bubínky, přes melodičtější xylofon po flétny různých druhů. Rádi bychom Vás tak inspirovali k Vašemu dalšímu tvoření a vidění světa, jako světa plného nových možností a nekonečného hravého objevování.

Délka: 240 minut
Kapacita: 6 - 10 účastníků
Cena: dle individuální domluvy

Ukázka z workshopu - společné jamování

V dubnu proběhly v hudební dílně první workshopy

Začátkem dubna proběhla stáž pro lektory, kteří si rozvinuli znalosti o tom, jak vyrobit PETkofon nebo bubínek z plechovky a PET lahve. V polovině dubna si děti ze základní školy Broumov vyzkoušely výrobu bubínků a hry na ně.