Cirkulární sympozium 2023: fiktivní historie Josefova

18.07.2023

Cirkulární sympozium, které se konalo v našem centru v červenci 2023, bylo zvláštní a inspirativní událostí. Toto sympozium bylo jedinečné tím, že sami výtvarníci stanovili téma, které mělo posloužit jako základ pro jejich tvůrčí práci. Tématem sympozia byla fiktivní historie Josefova, toho místa, kde se sympozio konalo. Výtvarníci si představili různé příběhy a historky, které by se mohly stát v minulosti, ale nikdy se nestaly. Tyto fiktivní historky z historie byly základem pro tvorbu jejich uměleckých děl. 

Do Cirkulárního sympozia se aktivně zapojili studenti z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Jmenovitě Celestína Minichová, Lukáš Sobota, Marco Rapant, Agata Kertész a Oliver Kertész, Elizabeth Vargová, Ema Mihálová a Timotej Kosmel, Richard Hronský. Kurátoři: Matej Majda, Daria Kruchenko. 
Těchto 11 nadaných umělců se zúčastnilo s cílem podpořit a osvětlit význam využívání odpadových materiálů pro kreativní tvorbu. 

Jedním z nezapomenutelných okamžiků bylo využití starých kol ke svaření konstrukce, která se stala výraznou dominantou sympozia a dosud je i výraznou dominantou cirkulárního centra. Konstrukce, která měřila celkem 6 x 3 metry, byla fascinujícím důkazem toho, jak kreativní může být práce s odpadovými materiály. Výtvarníci využili trojúhelníky rámů kol k vytvoření této působivé struktury, která byla nejen velmi viditelná, ale také silně inspirující pro všechny účastníky.

Slovo kurátora
"Dějiny jsou tvárné jako plastelína. Velkým pravdám už nikdo nevěří. Relativita naší skutečnosti je rozhodně téma k zamyšlení. Ale zároveň v jejím uvědomění nacházíme téměř neomezenou svobodu. Sbírka uměleckých děl na Josefovské rezidenci v Bastionu IV představuje divákovi vizi alternativních příběhů, které bychom rozhodně nenalezli v učebnicích dějepisu. Fiktivní události odvozené z historických reálií, anachronismy a dokonce i zfalšované archeologické nálezy jsou jen některými z přístupů, které rezidenti zvolili. Díla jsou spojena s místem, kde vznikla, a to bez výjimky. Bez výjimky jsou spojena s Josefovskou pevností, její minulostí, přítomností a dokonce i alternativní budoucností. Ideál vojenského plánování Jozefa sahá až k Atlantidě, stvoření nebo dokonce božské geometrii. Zahrnuje i patent Josefa II. na vynález bicyklu. Hlas zdí, které byly svědky vojenských tažení, sténání vězňů nebo parkování sovětské techniky, je pouze jeden, a je stejně vzdálený jako přítomnost. Hlavní výstavní prostor, ohraničený konstrukcí z rámu jízdního kola, které definuje současný vzhled Josefova, ale svým pětiúhelníkovým tvarem odkazuje na plán pevnosti, je rozšířen o další dva stupně s performancemi a hudebními vystoupeními."

 Sympozium nám přineslo důležitý poznatek - že odpad, který mnohdy považujeme za nepotřebný, je ve skutečnosti velmi ceněným materiálem. To nás povzbudilo, abychom si vážili odpadu a hledali smysluplné způsoby jeho využití. Ukázalo nám, že odpad může být primárním zdrojem pro různé tvůrčí účely.

Hlavním cílem tohoto sympozia bylo otevřít myšlenku využívání odpadových materiálů v různých tvůrčích činnostech. Pomohlo nám rozšířit naše obzory ohledně udržitelnosti v kulturní sféře a podpořit osvětu o důležitosti přechodu na cirkulární ekonomiku.

To je důležité poselství, které se vztahuje k naší budoucnosti a zachování naší planety. Cirkulární sympozium se stalo inspirací pro umělce, a nejenom pro ně, jeho zprávu o využívání odpadu pro tvůrčí účely neseme s sebou do budoucnosti. Těšíme se na další ročník, který bude pokračovat v podpoře udržitelného uměleckého rozvoje a cirkulární ekonomiky.