Program na rok 2023

Festival recyklovaného designu 2023 

7. října 2023

V sobotu 7. října 2023 proběhne v pevnosti Josefov druhý ročník jedinečného festivalu RECY-UPCY zaměřeného na znovuvyužití materiálu.