Výsledky průzkumu potřeb a poptávky mladých lidí po kulturní nabídce v Jaroměři

01.05.2023

V lednu tohoto roku jsme ve spolupráci se studentkami z hradecké UHK katedry sociální práce uspořádali průzkum potřeb a poptávky mladých lidí po kultuře v Jaroměři. Výsledky průzkumu nás hodně překvapili. Do průzkumu, který trval jen 14 dní se zapojilo 115 respondentů. To už je celkem široký vzorek.

Z průzkumu vyplynulo, že se v Jaroměři pro mladou generaci koná jen velmi málo kulturních akcí. Často jezdí za kulturou do jiných měst v regionu. Jaroměř nemá příliš co nabídnout. To bychom rádi změnili a připravujeme pro tento rok zajímavé kulturní akce, které by mohli poptávku alespoň trochu uspokojit.

Hned na 6. května chystáme SWAP spojený s promítáním filmu a hudebním večerem s DJ CRUZ.

Podrobné výsledky: