Den upcyclingu ve Vacenovicích s mozaikovými projekty

16.04.2024

V malebné jihomoravské vesničce Vacenovice se nedávno uskutečnil den plný učení a tvůrčí činnosti, který pořádal tým Cirkulárního centra. Tento den byl zasvěcen upcyklaci a cirkulární ekonomice, účastníci se dozvěděli o smyslu upcyklace a znovuvyužití věcí a sami si mohli něco vytvořit.

Dopolední program pro školáky

Program začal vzdělávacími aktivitami pro první stupeň místní základní školy, žáci se během čtyř vyučovacích hodin seznámily s principy upcyclingu. Také si samy vyzkoušely vytváření mozaikových koláží z recyklovaných materiálů, konkrétně ze starých talířů a obkladů. 

Na každou třídu jsme měly jednu vyučovací hodinu, během které jsme si řekli něco o upcyklaci a pak si i vytvořili mozaiku. 

Odpolední aktivity pro veřejnost

Podobný program pokračoval i odpoledne v kulturním domě, kde se k tvorbě mozaiky přidali i dospělí a senioři. Skrze praktické aktivity byly představeny širší principy cirkulární ekonomiky, s důrazem na udržitelnost a snižování odpadu. Účastníci z různých generací měli možnost spolupracovat a sdílet své zkušenosti.

Výsledky a dopady akce

Celkově bylo během dne upcyklováno 80 kg materiálů. Tato aktivita nejenže snížila množství odpadu, ale také ukázala hodnotu starých materiálů, které by jinak skončily na skládce. Účastníci si odnesli nejen krásné mozaiky, ale i lepší porozumění tomu, jak mohou být obyčejné předměty transformovány na něco nového a užitečného.
Část materiálu pocházelo ze zbytků místní stavební firmy.

Závěr

Den upcyclingu ve Vacenovicích poskytl inspirativní příklad toho, jak mohou komunity využívat kreativní techniky k dosažení udržitelnějšího způsobu života. Díky iniciativám, jako je tato, se zvyšuje povědomí o cirkulární ekonomice a ukazuje se, že udržitelné praktiky mohou být zábavné a vzdělávací pro všechny věkové skupiny.

Klubíčko Vacenovice a Cirkulární centrum Jaroměř děkují všem účastníkům a těší se na další možnosti spolupráce, při kterých bude možné pokračovat v rozvoji udržitelných a kreativních aktivit ve společnosti.