Seminář "Hudební dílna pro pedagogy": Propojení hudby s udržitelností

23.04.2024

Minulý víkend se u nás v prostorách Umělecké kolonie Bastion IV v pevnosti Josefov konal inspirativní seminář "Hudební dílna pro pedagogy" .
Tato událost přilákala pedagogy, lektory a další nadšence, kteří se zajímají o propojení hudby s udržitelností a chtěli se naučit vyrábět hudební nástroje z odpadových materiálů.

Inspirativní setkání

Seminář začal seznámením účastníků s lektory a nástroji, které během víkendu společně vytvoří. Atmosféra byla plná očekávání a nadšení pustit se do práce.

Během dvoudenního programu se účastníci naučili různé techniky výroby hudebních nástrojů ze zbytkových materiálů. Vyráběli bubínky z dutinek a PET lahví, tamburíny z PET lahví, dutinek a zátek od nápojů, xylofony z PET lahví a dokonce i flétny z plastových trubek. Každá fáze výroby byla provázena radostí a kreativitou, zároveň však účastníci diskutovali o důležitých tématech udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.

Propojení hudby a vzdělávání

Účastníci získali nové dovednosti v rámci výroby hudebních nástrojů a také se dozvěděli, jak tyto aktivity propojit s výukou. Lektory Ing. arch. Jan Kašpárek a Mgr. Tomáš Kahl představili inspirativní metody pro začlenění kreativního učení do výuky a sdílení důležitých témat o udržitelnosti se žáky.

Více než jen seminář

Seminář nebyl pouze o výrobě nástrojů, ale také o sounáležitosti. Účastníci se učili nejen od lektorů, ale také od sebe navzájem, sdíleli své zkušenosti a inspiraci. Diskuze probíhaly v uvolněné atmosféře, kde každý mohl přispět svými myšlenkami a nápady.

Seminář "Hudební dílna pro pedagogy" byl zábavnou a kreativní událostí a také inspirativním setkáním, které propojilo hudbu, vzdělávání a udržitelnost. Účastníci si odnesli nové dovednosti, poznatky a především pocit, že i z odpadových materiálů lze vytvořit něco krásného a užitečného.
Těšíme se na další podobné akce, které budou šířit osvětu o důležitosti udržitelného životního stylu a zároveň inspirativně rozvíjet kreativitu.

Seminář byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury