Platforma pro podporu rozvoje 

lokální cirkulární ekonomiky

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Zachraňujeme odpadové materiály před likvidací a využíváme je pro kreativní vzdělávání dětí a dospělých. 

UPCYKLUJEME

Prodlužujeme odpadovým produktům život. 


Představení projektu 

Cirkulární centrum Jaroměř je inovativním prostorem pro vzdělávání a kreativní tvorbu s důrazem na podporu rozvoje lokální cirkulární ekonomiky. Našim posláním je příprava dětí i dospělých na transformaci od lineární k cirkulární ekonomice. Prostřednictvím práce s odpadovými materiály rozvíjíme dovednosti a šíříme povědomí o výzvách a příležitostech, které cirkulární ekonomika přináší. 

Mezi naše aktivity patří praktické workshopy, výukové programy pro školy, zájmové kroužky, tvůrčí festivaly, studentské stáže a sympozia pro umělce.
Připravujeme materiálovou banku pro kreativce, řemeslníky a školy, kteří chtějí využít odpadové materiály ve své tvorbě.