Odpad jako kreativní materiál

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Zachraňujeme odpadové materiály před likvidací a využíváme je pro kreativní vzdělávání dětí a dospělých. 

UPCYKLUJEME

Prodlužujeme odpadovým produktům život. 

RECYUPCY

Představení projektu 

Cílem projektu je v Pevnostním městě Josefov vytvořit Evropské cirkulární kulturně-vzdělávací centrum otevřené široké nejen české veřejnosti. Cirkulární centrum prostřednictvím kulturních a kreativních odvětví vzdělává ve využívání odpadových materiálů pro kreativní činnosti, přináší inovace a startuje další udržitelné projekty.
S ohledem k vysokým cílům jsme uzavřeli memorandum o budoucí spolupráci s nadačním fondem Broumov, který usiluje o titul Broumov, evropské hlavní město kultury 2028. Broumovu velmi fandíme a rádi bychom ho našimi aktivitami podpořili.
S projektem rozvoje Cirkulárního Centra se pravidelně zapojujeme do evropských grantových soutěží, jako je
NOVÝ EVROPSKÝ BAUHAUS nebo E.ON ENEREGY GLOBE a další.

Pilotní program Kreativní učení

V současnosti u nás probíhá pilotní program na využívání odpadových materiálů z domácností a firem pro kreativní učení žáků a dospělých. Tento projekt je základním kamenem pro budoucí cirkulární centrum.

V propůjčených prostorách od Umělecké kolonie Bastion IV budujeme dílny a zázemí pro kreativní učení. V současnosti máme v provozu 3 dílny na práci s odpadovými materiály. V dílnách si žáci a dospělí mohou vyzkoušet či osvojit základní řemeslné techniky a vyrobit si například hudební nástroj, přešít a potisknout oblečení, vyrobit divokolo nebo se naučit základům upcyklace.  V rámci edukativní části jsme připravili seminář pro školy na téma "Co s odpady?", seminář se komplexně zabývá nejen tříděním ale i dalším zpracováním různých druhů odpadů. 

Cirkulární vzdělávací centrum slouží regionálním školám pro pravidelné vzdělávání.

Jen v České republice je na 180 skládek. V současné době se 46% odpadu, který Češi vytvoří vyváží na skládku. To je 224 fotbalových hřišť, které ročně zavezeme odpadem.
Naší iniciativou chceme přispět ke změně.
Cílem je maximálně využít potenciál odpadových produktů. Experimentovat a hledat pro ně další využití.

Mimo vzdělávání se soustředíme i na sběr a ukládání materiálů k dalšímu využití, založili jsme první materiálovou banku v České republice.

Konference kreativní učení v královehradeckém kraji

V lednu jsme měli možnost náš projekt představit na konferenci v městské knihovně v Hradci Králové.


Prostory

Festivaly, stáže, přednášky a workshopy se odehrávají v krásných prostorách Bastionu IV v pevnostním městě Josefov