Hudební dílna a zvuková laboratoř

Hudební dílna je zatím v rámci příprav. Chystáme se v josefovské pevnosti vytvořit kreativní inkubátor hudebních nástrojů z odpadů. Výroba chrastítek a bubínků je poměrně jednoduchá s jasným výsledkem. Výroba elektrických nástrojů bude čistá zvuková laboratoř. Pro potřeby výroby a zkoušek elektrických nástrojů vytváříme zkušebnu. Kde bude možné s nástroji experimentovat a výsledné zvuky i nahrávat.

Malá ukázka jak by mohla zvuková laboratoř v budoucnu fungovat: